Udskriv

Søg

Som medlem af Etf bliver du klogere.

Få faglig viden

Del på: 

Du får blandt andet viden gennem fagbladet Ergoterapeuten, der er Danmarks største blad for formidling af ny viden om ergoterapi. Her kan du læse om aktuelle emner, om ergoterapiens samfundsmæssige betydning, nye metoder og ergoterapeutiske arbejdsområder. Du kan også få et godt indblik i arbejdsmarkedet gennem stillingsannoncer og artikler om arbejdsliv.

Etf’s videnbank på etf.dk indeholder rapporter, artikler og anmeldelser, som du kan søge i for at få mere viden.

Som medlem kan du også få dit færdige bachelorprojekt lagt ind i videnbanken Det kan du gøre via etf.dk/videnbank. Etf opfordrer til, at alle beståede bachelorprojekter indsendes til inspiration for andre. På Etf’s hjemmeside har du også nem og hurtig adgang til gode forskningsdatabaser.

Etf inviterer dig også med til faglige konferencer og seminarer, hvor du møder andre studerende og uddannede ergoterapeuter, og hvor der er mulighed for videndeling.

Faglige netværk

Som medlem i Etf, kan du blive en del af de faglige netværk og selskaber. 
Læs mere på netværkenes hjemmesider på eft.dk/om-faglige-fora eller tag kontakt til dem for at høre mere.

Et fagligt netværk i Etf er en gruppe af ergoterapeuter med samme faglige interesse. Gruppen er åben for alle med interesse for emnet og ikke kun for ergoterapeuter i bestemte stillingskategorier. Indholdet i netværkets arbejde er af rent ergoterapifaglig karakter.

Etf’s regionskontorer arrangerer også lokale møder med fagligt indhold. Følg med på etf.dk

Du kan også følge Etf på Facebook. På siden kan du se, hvad der rører sig i foreningen, blandt ergoterapeuter, læse om faglige aktiviteter og være en del af et stærkt socialt og fagligt netværk. 

Følg Etf på facebook.com/ergoterapeutforeningen

Pris for bedste bachelorprojekt

Etf giver hvert semester 15.000 kr. til det bedste bachelorprojekt på landets ergoterapeutuddannelser. 
Prisen gives til bachelorprojekter af høj kvalitet med perspektiver for faget. 

Prisen skal sætte fokus på de særligt interessante projekter og give forfatterne inspiration og mod til at fortsætte arbejdet med den faglige udvikling.

Prisen uddeles efter indstilling fra ergoterapeutuddannelserne.

Fagligt fællesskab

Som medlem af Etf bliver du medlem af det største faglige fællesskab for ergoterapeuter i Danmark.

Du får adgang til personlig rådgivning, fagdatabaser, fagblad og særlige netværk inden for ergoterapeutiske arbejds- og interesseområder. Du kan også få hjælp og inspiration til dit bachelorprojekt.

Hjælp til bachelorprojekt

Som medlem kan du ringe eller maile til Etf, hvis du er gået i stå og har brug for hjælp til informationssøgning eller måske mangler navnet på en ergoterapeut, som ved noget om dit emne.

Vi kan ikke vejlede dig som sådan med projektet, men vil altid prøve at hjælpe dig videre i din proces. Husk at oplyse dit medlemsnummer, når du henvender dig!

Kontant rabat på bøger

Du får 20 procent rabat på alle titler på Munksgaards Forlag og og Gads Forlag samt 15 procent rabat på bøger fra Reitzels Forlag og Academica. 

Du kan melde dig ind, så snart du er optaget på studiet. Meld dig ind fra starten og få alle fordelene.

Meld dig ind på mit.etf.dk
Ring til os på telefonen 88 82 62 70
Eller send en mail til etf@etf.dk

Personlig rådgivning om arbejde og studier i udlandet

Hvis du får lyst til et studie- eller praktikophold i udlandet, kan du kontakte Etf og høre, om vi evt. har kontakter i det pågældende land.

Du kan også få rådgivning om mere praktiske forhold vedrørende udlandsophold.

Det er nemt at få indflydelse

I Etf er der ikke langt fra top til bund. Vi er en forholdsvis lille forening, hvor det er nemt at få indflydelse både formelt og uformelt. 

Studerende kan få plads i både repræsentantskab, hovedbestyrelse og de tre regionsbestyrelser. 

Vi er altid interesseret i at høre fra dig, hvis du har spørgsmål, kritik eller en god ide. Send en mail på etf@etf.dk og vær aktiv på facebook.com/ergoterapeutforeningen

 

Gratis Erhvervs- og studieforsikring

Som studentermedlem i Etf er du automatisk dækket af en ansvarsforsikring, som dækker både praktikperioder og undervisning på skolen.
 
Har du ikke tegnet din egen privat- eller er­hvervsansvarsforsikring, er du altså alligevel dækket økonomisk, hvis du skulle forvolde skade på patienter eller genstande under praktikperioder eller i undervisningen. Forsikringen dækker også i udlandet, hvis skaden er forvoldt under rejser eller midlertidigt ophold (under 1 år) i forbindelse med din uddannelse.

Forsikringen er gratis for dig og træder automatisk i kraft, når dit medlemskab er registreret.

Etf støtter forskning i ergoterapi

Etf giver støtte til medlemmernes udviklings- og forskningsprojekter gennem Forskningsfonden og Praksispuljen.

Etf har også gennem flere år givet økonomisk støtte til etablering af en forsknings­enhed i ergoterapi ved Syddansk Universitet. Initiativet er det første af sin art i Danmark. 

Desuden er Etf medstifter af forskningstidsskriftet SJOT – Scandinavian Journal of Occupational Therapy.

Solidaritet

Som medlem af Etf er du en del af fællesskabet og sammenholdet omkring ansvar og pligter for faggruppen af ergoterapeuter. 

Selvom du måske aldrig kommer i en situation, der giver anledning til at søge hjælp i Etf, udviser du som medlem en solidaritet for de medstuderende og kollegaer, som får brug for rådgivning og opbakning fra deres fagforening.

Hvis du skulle få brug for vejledning i Etf, ved du som medlem, at du har faggruppens opbakning. Det er faktisk de andre medlemmers solidaritet, som gør det muligt for dig at få den hjælp, du har behov for.

Dit medlemsskab

Som ergoterapeutstuderende skal du kun betale 177 kr. pr. kvartal for dit medlemskab hos Etf. Kontingentet er fradragsberettiget.

Med et medlemskab opnår du en lang række fordele, der hurtigt kan vise sig, at være medlemskabet værd i kroner og ører. 

Du kan melde dig ind på etf.dk/indmeldelse-i-etf eller ringe til: 

Ergoterapeutforeningen 
Nørre Voldgade 90
1358 København K.
88 82 62 70
etf@etf.dk

Studierejsefonden

Ergoterapeutforeningen støtter aktive medlemmer i forbindelse med at indhente viden om andres praksis eller formid­le egen viden.

Det kan for eksempel være:
Rejse og opholdsudgifter i forbindelse med studierejse/studieophold
Deltagelse i konference eller kongres
Udarbejdelse af formidlingsmateriale (posters, pjecer, film etc.) i forbindelse med studierejse/konference eller kongres

Det er muligt for studerende at søge om økonomisk støtte til studierejser i forbindelse med internationale konferencer (WFOT, COTEC, nordiske ergoterapikonferencer).

Den samlede pulje er på 10.200 kr. pr. år.

Du kan læse mere om studierejsefonden på etf.dk/etfs-fonde-og-puljer

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen organiserer mere end. 8.600 ergoterapeuter og studerende. Foreningen udvikler og sikrer ergoterapeuters roller og vilkår på arbejdsmarkedet, samt styrker den faglige profil og værdi for borgerne og samfundet. Ergoterapeuter analyserer og identificerer det enkelte menneskes ressourcer, og bidrager på den måde til et samfund, hvor alle kan være inkluderede, aktive borgere i deres hverdag, uanset hvor og hvordan den foregår. 

Læs mere på etf.dk
4. udgave 2017
Design og grafisk produktion: Datagraf. Foto: Colourbox

Hos Ergoterapeutforeningen har vi masser af medlemsfordele
Senest opdateret: 23. november 2015