Udskriv

Søg

Dokument 7: Ergoterapeutforeningens strategi for samarbejde med andre organisationer

Professionsgrundlag for Ergoterapi
Del på: 

Vedtaget på Ergoterapeutforeningens Repræsentantskab, November 2007

En strategi for foreningens samarbejde med andre organisationer nationalt og regionalt bygger på en vurdering af foreningens behov sammenholdt med foreningens muligheder.

Ergoterapeutforeningen varetager et stort interessefelt. Det er nødvendigt, fordi ergoterapeuter ansættes i en mangfoldighed af stillinger på det kommunale og regionale område, og fordi Ergoterapeutforeningen skal matche og spille sammen med både arbejdsgivere, andre organisationer og myndigheder m.fl. Dette samspil er afgørende for Ergoterapeutforeningens interessevaretagelse ogpolitiske indflydelse.

Foreningens grundvilkår – forholdsvis lille organisation og stort interessefelt – er Ergoterapeutforeningens motivation for at indgå i mange forskellige former for samarbejde. Ergoterapeutforeningen har som forening brug for den styrke, som flere interessenter eller organisationer kan mønstre sammen.

Samtidig ønsker Ergoterapeutforeningen at være en stærk og selvstændig professionsforening, som i alle væsentlige forhold selv har kompetence til at træffe de beslutninger, som påvirker foreningens virksomhedsområde.

Ergoterapeutforeningen tror på, at en monofaglig, klart profileret professionsforening giver det bedste sammenhold blandt medlemmerne, den bedste motivation for medlemskab og den bedste medlemsservice.

Ergoterapeutforeningen ønsker derfor at agere i og udvikle sine eksterne samarbejdsrelationer, uden at det stiller spørgsmålstegn ved foreningens faglige og politiske selvstændighed og beslutningssuverænitet.

Ergoterapeutforeningens overordnede syn på samarbejde med andre organisationer

 • Vi ser samarbejde som et middel – ikke et mål i sig selv
 • Samarbejde udfolder sig både i formaliserede rammer, i løsere netværk og gennem personlige kontakter
 • Vi er særligt fokuserede på at afklare vore mål og muligheder, når vi indgår samarbejde, som forpligter os økonomisk eller på langt sigt
 • Nye formaliserede samarbejdsformer vurderes altid i forhold til muligheden for afvikling af allerede eksisterende

Hvorfor samarbejder Ergoterapeutforeningen med andre organisationer?

 • Vi samarbejder for at profilere ergoterapi og skabe anerkendelse af og respekt om faget
 • Vi samarbejder for at styrke alliancer og blive stærkere, end vi er alene
 • Vi samarbejder, for at fremme forståelsen for foreningens interesser
 • Vi samarbejder for at stå stærkere, når der skal kæmpes for bedre vilkår

Hvornår samarbejder Ergoterapeutforeningen med andre organisationer?

 • Vi samarbejder, når det gavner vores faglige interesser
 • Vi samarbejder, når det gavner vores medlemmers interesser
 • Vi samarbejder, når der opstår relevante anledninger, f.eks. lovforslag, politiske debatter
 • Vi samarbejder, når det pga. ydre vilkår ikke er en realistisk mulighed at lade være

På hvilke områder samarbejder Ergoterapeutforeningen med andre organisationer?

 • Forhandlingsområdet
 • Grund-, efter- og videreuddannelsesområdet
 • Forsknings- og udviklingsområdet
 • Det sundhedspolitiske område
 • Det socialpolitiske område
 • Det arbejdsmarkedspolitiske område
 • Internationale relationer
 • Det administrative og organisatoriske område

Hvordan samarbejder Ergoterapeutforeningen med andre organisationer?

 • Vi plejer løbende vores netværk og personlige kontakt til samarbejdsparter
 • Vi har altid som mål at få det bedst mulige ud af et samarbejde
 • Vi søger samarbejdsparter, der er troværdige og stabile
 • Vi bestræber os altid på selv at være en konstruktiv og troværdig samarbejdspartner

Hvem samarbejder Ergoterapeutforeningen med?

 • Andre faglige organisationer og fællesskaber, f.eks. hovedorganisationen FTF, forhandlingsfællesskabet Sundhedskartellet, Danske Fysioterapeuter, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd og Socialpædagogernes Landsforbund
 • Offentlige myndigheder, f.eks. Sundhedsstyrelsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Servicestyrelsen
 • Offentlige institutioner, f.eks. Videnscenter for rehabilitering og fysisk aktivitet, Videnscenter for socialpsykiatri
 • Råd og nævn, f.eks. Det Nationale Råd for Kvalitetsudvikling og Patientklagenævnet
 • Arbejdsgivere, f.eks. Kommunernes Landsforening, Danske R egioner og Falck
 • Patientorganisationer, f.eks. De Samvirkende Invalideorganisationer og Gigtforeningen
 • Brancheorganisationer, f.eks. Dansk Rehab gruppe
 • Forsknings- og uddannelsesinstitutioner, f.eks. Professionshøjskolernes Grund- og Videreuddannelsesafdelinger og Syddansk Universitet.
 • Internationale organisationer, f.eks. vores nordiske søsterorganisationer, COTEC, WFOT og ENOTHE
Senest opdateret: 15. december 2016