Udskriv

Søg

Dokument 5: Professionens værdier og principper for udførelse af ergoterapi

Del på: 

Ergoterapeutforeningen, maj 2005

Værdier
Værdier for god udførelse af ergoterapi har både et generelt indhold, som kan være fælles for mange faggrupper, og et specifikt indhold af særlig betydning for ergoterapeuters måder at arbejde på. Værdierne udtrykker målsætninger for de faglige bestræbelser, og beskriver således på den ene side ergoterapi, som det sædvanligvis foregår i praksis, men er også normative fordringer for, hvilke værdier ergoterapi altid bør udføres på.
Værdier for god udførelse af ergoterapi har både et generelt indhold, som kan være fælles for mange faggrupper, og et specifikt indhold af særlig betydning for ergoterapeuters måder at arbejde på. Værdierne udtrykker målsætninger for de faglige bestræbelser, og beskriver således på den ene side ergoterapi, som det sædvanligvis foregår i praksis, men er også normative fordringer for, hvilke værdier ergoterapi altid bør udføres på.

I dette dokument omtales seks faglige værdier, som karakteriserer vigtige dele af grundlaget for, hvordan god ergoterapi udføres og bør udføres. Identifikation af de seks værdier og deres uddybende formuleringer af principper og beskrivelser af den anbefalede, professionelle adfærd, er resultatet af et længerevarende udviklingsprojekt i Ergoterapeutforeningens udvalg: DEPU – Dansk Ergoterapeutisk Professions Udvikling og en efterfølgende debat blandt foreningens medlemmer i maj 2005.

Værdi: respekt

Princip: Ergoterapeuter agerer respektfuldt. Ergoterapeuter behandler borgere og pårørende respektfuldt og værdigt. For ergoterapeuter er alle mennesker lige, uanset f.eks. kultur, religion ogsocial status.

I samarbejdet med andre fagfolk og kolleger har ergoterapeuter viden om og respekt for andres faglighed. Ergoterapeuter respekterer det samfund og den arbejdsplads, de er en del af.

Værdi: ansvarlighed

Princip: Ergoterapeuter udviser ansvarlighed i forbindelse med deres professionsudøvelse. Ergoterapeuter er bevidste om professionens paradigme, etiske retningslinjer, værdigrundlag samt gældende standarder, og praktiserer i overensstemmelse med disse. Ergoterapeuter praktiserer ud fra gældende lovgivning og regler. Ergoterapeuter tager ansvar og udviser loyalitet i feltet mellem et samfundsmæssigt hensyn og hensynet til den enkelte borgers behov og forventninger.

Værdi: ligeværd

Princip: I den ergoterapeutiske praksis deltager borger og ergoterapeut i et ligeværdigt samarbejde. Borgeren bidrager med viden om og ønsker til sin egen situation og ergoterapeuten med sin faglige kompetence, personlige egenskaber og interventionstilbud. Ergoterapeuten sikrer, at borgeren får størst mulig indsigt i og indflydelse på egen situation. Ergoterapeuten indgår i samarbejdet med troværdighed, nærvær og empati.

Værdi: tydelighed

Princip: Ergoterapeuters arbejde tydeliggøres gennem dialog
og skriftlighed. Ergoterapeuter har notatpligt i forhold til gældende lovgivning med henblik på at sikre borgerens retssikkerhed. I samarbejdet med borgeren tydeliggør ergoterapeuten mundtligt og skriftligt de ergoterapeutiske tiltag. Ergoterapeuter tydeliggør borgerens mål og igangværende ergoterapeutiske tiltag mundtligt og skriftligt over for samarbejdspartnere.

Værdi: kreativitet

Princip: Ergoterapeuter udviser kreativitet og fleksibilitet. Ergoterapeuter tænker og handler opfindsomt for at fremme borgerens aktivitet og deltagelse. Ergoterapeuter undersøger fordomsfrit nye muligheder for at finde individuelle løsninger på borgerens aktivitetsproblemer.

Værdi: faglig udvikling

Princip: Ergoterapeuter udvikler egen praksis og bidrager til udviklingen af faget. Ergoterapeuter reflekterer over, dokumenterer og kvalificerer egen praksis. Ergoterapeuter indgår i kvalitetsudvikling og forskning. Ergoterapeuter indgår i faglige netværk for at styrke de faglige udvikling.

Senest opdateret: 15. december 2016