Udskriv

Søg

Dokument 4: Professionens visioner for aktive deltagere i samfundet

Professionsgrundlag for Ergoterapi
Del på: 

Vedtaget på Ergoterapeutforeningens Repræsentantskab, November 2007

Vision
En vision er i denne sammenhæng et attråværdigt sigtepunkt ude i fremtiden, og som sådan har visionen ikke nødvendigvis bestemte planer og handlinger fastlagt.
En vision er i denne sammenhæng et attråværdigt sigtepunkt ude i fremtiden, og som sådan har visionen ikke nødvendigvis bestemte planer og handlinger fastlagt.

Visioner for samfundet

Et godt samfund har de nødvendige rammer og betingelser for, at alle borgere kan være aktive deltagere i deres eget liv og dermed være anerkendte og værdifulde medlemmer af samfundet. Dette indebærer, at samfundet er indrettet som inkluderende og tilgængeligt for alle. Et godt samfund har en sammenhængende social- og sundhedspolitik, der anerkender det offentlige ansvar for borgernes velfærd og ret til rehabilitering.

Visioner for alle mennesker som aktive deltagere

Alle mennesker har ret til at være aktive deltagere i privatlivet, på arbejdsmarkedet og i samfundet under hensyntagen til deres ressourcer og interesser. Denne rettighed er uafhængig af kultur, køn, alder og etnicitet samt politiske, seksuelle og ideologiske præferencer.

Alle mennesker, der har funktionsnedsættelser og/eller aktivitetsproblemer, har ret til information vedrørende samfundets tilbud om ergoterapeutiske ydelser og viden om, hvordan disse informationer indhentes. Alle mennesker, som opfylder dansk lovgivnings kriterier for – og hensigter med – tilbud om ergoterapeutiske ydelser, tilbydes disse.

Visioner for ergoterapeuter som aktive deltagere

Ergoterapeuter er anerkendte fagpersoner, der alle indgår som aktive deltagere i udviklingen af Ergoterapeutforeningen, af ergoterapi som profession og i udviklingen af et klientcentreret og samarbejdende social- og sundhedsvæsen.

Ergoterapeuter udgør et værdifuldt og alment kendt bidrag til samfundets velfærdstilbud, når borgere med særlige behov skal sikres deres ret til et godt aktivt liv.

Visioner for Ergoterapeutforeningen som aktiv deltager

Ergoterapeutforeningen, med sine aktive medlemmer, tillidsrepræsentanter, valgte politikere og ansatte, er den centrale aktør i sikringen af gode og tidssvarende arbejdsvilkår for ergoterapeuter i Danmark og i udviklingen af professionens faglige niveau, evidens og nytteværdi for målgrupper og samfund. Ergoterapeutforeningens vision er at organisere alle ergoterapeuter i Danmark, der gennem hele arbejdslivet og karrieren oplever klare fordele ved at være medlem.

Ergoterapeutforeningen er en troværdig og respekteret organisation blandt arbejdsgivere, andre faglige organisationer, myndigheder, patient- og brugerorganisationer og øvrige relevante samarbejdspartnere. Ergoterapeutforeningen spiller en afgørende og markant rolle for nuancerede og effektive rehabiliteringsindsatser i Danmark.

Senest opdateret: 15. december 2016