Udskriv

Søg

Dokument 2: Professionens etiske grundværdi

Professionsgrundlag for Ergoterapi
Del på: 

Udarbejdet af Ergoterapeutforeningens Etiske Udvalg, april 2007

Etisk grundværdi
Etiske grundværdier udpeger nødvendige elementer i et godt menneskeliv, dvs. goder, som må være til stede i et vist mål for at få et liv til at gå godt. Kendetegnende for en etisk grundværdi er, at hvis den er helt fraværende i et liv, så har den pågældende med sikkerhed et dårligere liv, end hvis dette ikke var tilfældet.

De etiske grundværdier i ergoterapi er aktivitet og deltagelse. Disse er ikke bare centrale fagbegreber, men må rettelig forstås som etiske grundværdier. I ergoterapiens teori og praksis er det en central antagelse, at et godt liv må indeholde aktivitet og deltagelse, og at et liv præget af passivitet og udstødelse er mangelfuldt i forhold til dette.

Et godt liv består grundlæggende af aktiviteter. Man kan være i live uden at være involveret i nogen form for aktivitet, men man kan ikke have et liv, og det sidste er en forudsætning for at have et godt liv.

Aktiviteter gør imidlertid kun en persons liv bedre, for så vidt vedkommende – ud fra egne forudsætninger – på helhjertet vis deltager i dem, dvs. selv finder aktiviteterne værdifulde og selv bidrager til dem som anerkendt, ligeværdig og medskabende deltager. Aktiviteter indebærer, at personen står i forhold til noget uden for personen, for aktiviteter hænger generelt sammen med relationer og gøremål, dvs. med de andre mennesker, man indgår i relationer med og de omgivelser, gøremålene udspiller sig i.

Ergoterapi bygger endvidere på den antagelse, at aktivitetsproblemer aldrig blot er personens eget problem, og at de som oftest kalder på professionel hjælp af høj kvalitet. Ergoterapiens kerneydelse er i forlængelse heraf at foretage undersøgelser, forebyggelse, behandling og kompensation i forbindelse med aktivitetsproblemer. Målet er at skabe sammenhæng mellem person, aktiviteter og omgivelser med henblik på at muliggøre, fremme og værne om deltagelse i værdifulde aktiviteter, dvs. aktiviteter, som faktisk er berigende og betydningsfulde for personens liv.

Senest opdateret: 15. december 2016