Udskriv

Søg

Rehabiliteringsbegrebet

Del på: 

I Danmark er rehabilitering i oktober 2004 defineret i ”Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet”: 

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige  begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår  et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og  består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.   

Ergoterapeuter som nøglemedarbejdere i hverdagsrehabilitering

  • Ergoterapeuter har faglig viden og erfaring med at undersøge, analysere og beskrive hverdagen ud fra borgerens egne prioriteringer, livshistorie og ressourcer  
  • Ergoterapeuter er specielt uddannede til at kunne omsætte konkrete mål til praktiske hverdagshandlinger og derved udvikle borgerens fortsatte motivation for aktivitet  
  • Ergoterapeuter har forudsætninger for at vejlede andre kolleger og faggrupper i at understøtte borgernes aktive håb og mål  
  • Ergoterapeuter har faglig viden og erfaring med at skabe holdbare resultater gennem individuel hverdagsrehabilitering  

Ergoterapeutforeningen har etableret et netværk, hvor ergoterapeuter, der arbejder med hverdagsrehabilitering, kan dele erfaringer og inspirere hinanden. Du kan læse mere på etf.dk/hverdag-netvaerk.  

Senest opdateret: 14. november 2016