Udskriv

Søg

Organiseringen i kommunerne

Del på: 

Etablering og ledelse af kommunal hjemmerehabilitering udfordrer den hidtidige organisering og opdeling af f.eks. hjælpemidler, pleje, praktisk hjælp og fysisk træning. Der er først tale om hverdagsrehabilitering, når de forskellige ressourcer i borgerens hverdag hænger sammen og ikke besværliggøres af administrative strukturer i den kommunale forvaltning.

Den kommunale organisering skal understøtte rehabilitering af borgerens samlede hverdag og ikke de forskellige professionelle ydelser i opdelte søjler og strukturer.

Kommunal organisering
 • Aktivitet og træning 
 • Borgerservice 
 • Hjælpemiddelafdeling 
 • Kultur & Uddannelse 
 • Pleje- og omsorgssektor 
 • Sundhedsafdeling 
 • Visitation 
 • M.v.
Ressourcer i borgerens hverdag
 • Aktivitet og deltagelse 
 • Borgerens egne prioriteringer 
 • Familietraditioner 
 • Fysisk træning 
 • Helbred og sundhed 
 • Interesser 
 • Livshistorie 
 • Livsstil og vaner 
 • Omgivelsernes indretning 
 • Omsorg og ernæring 
 • Roller i familie og netværk 
 • Vilje til at mestre sin hverdag 
 • Økonomi
Senest opdateret: 23. november 2015