Udskriv

Søg

Målet med hverdagsrehabilitering er aktivt at støtte borgere til at være længst og bedst muligt i eget liv

Del på: 

Hverdagsrehabilitering er et koncept, der er betinget af, at borgeren selv prioriterer sin egen hverdags kvaliteter, som blandt andet omfatter tilgængelighed ude og inde, livsstil, rollerne i familien og netværk, personlige vaner, traditioner og interesser.

Der er mange elementer, der indeholder de afgørende ressourcer for en god og aktivt fungerende hverdag.

Hverdagsrehabilitering udvikler derfor hele tiden borgerens egne mål og motivation gennem deltagelse i dagliglivets konkrete sammenhænge.

Hverdagsrehabilitering iværksættes typisk, når en borger får problemer med at klare sine daglige gøremål, men konceptet har også stærke forebyggelsespotentialer ved tidligere indsats.

Hverdagsrehabilitering er betegnelsen for en indsats, der er målrettet borgere med nedsat funktionsevne og et deraf følgende behov for personlig pleje og/eller praktisk hjælp i hverdagen. Indsatsen foregår i borgerens hjem eller nærmiljø. Formålet er at hjælpe borgeren til bedst mulig funktionsevne og autonomi samt udskyde behovet for personlig pleje og/eller praktisk hjælp i hverdagen.

I Danmark modtager 15 % af borgere +65 år personlig pleje og praktisk hjælp og er potentielle modtagere af hverdagsrehabilitering.

Evalueringer fra danske kommuner tyder på, at hverdagsrehabilitering kan øge hjemmeboende ældres selvstændighed i hverdagen, og at også borgere i plejeboliger kan have gavn af en rehabiliterende indsats. 

De 10 vigtigste principper i hverdagsrehabilitering

  • Hverdagsrehabilitering genopbygger borgerens hverdag
  • Hverdagsrehabilitering er aktivitetstræning før passiv hjælp
  • Hverdagsrehabilitering perspektiverer pleje og genoptræning af borgerens individuelle funktion til et samlende fokus på borgerens daglige tilværelse i de konkrete omgivelser
  • Hverdagsrehabilitering er effektiv, når det er den personlige motivation for en tilfredsstillende hverdag, der driver borgerens lyst og vilje til at være aktiv hver dag
  • Hverdagsrehabilitering er altid en sammenhængende proces mellem borgeren, netværk og de professionelle
  • Hverdagsrehabilitering understøtter ønskede livsstilsændringer for den enkelte og familien
  • Hverdagsrehabilitering omsætter borgerens konkrete mål til praktisk handling
  • Hverdagsrehabilitering er tidsafgrænsede forløb med klare delmål
  • Hverdagsrehabiliteringens fundament er at udvikle et ligeværdigt og målrettet samarbejde mellem borger, pårørende og professionelle
  • Hverdagsrehabilitering skaber afklaring af borgerens vilkår og fælles løsninger på komplicerede problemstillinger
Få mere at vide om rehabilitering på etf.dk
Senest opdateret: 23. november 2015