Udskriv

Søg

Målgrupper for hverdagsrehabilitering

Del på: 

Hidtil har indsatsen i kommunerne  været målrettet ældre borgere. Men hverdagsrehabilitering som koncept kan med fordel også anvendes i samarbejdet med de borgere, der udskrives fra hospital med en genoptræningsplan, for mennesker med kroniske funktionsnedsættelser, psykiske lidelser, senhjerneskader eller børn med særlige behov.  

Hverdagsrehabilitering danner en fælles platform for samarbejdet mellem borgeren og kommunen, hvor begge parters interesser og vilkår klarlægges. Effektiv hverdagsrehabilitering afhænger af, at der sættes realistiske og overskuelige mål sammen med borgeren, som kan nås gennem den daglige aktivitetstræning. Og som både kommune, borger og netværk kan leve op til at understøtte.  

Senest opdateret: 14. november 2016