Udskriv

Søg

Den ergo­terapeutiske indsats i den palliative fase

Del på: 

I den palliative fase kan menneskers behov forandre sig meget hurtigt, og derfor må den ergoterapeutiske indsats løbende kunne tilpasses efter borgerens og eventuelt pårørendes behov og ønsker. 

Den ergoterapeutiske indsats kan udfolde sig der, hvor borgeren ønsker. Ergoterapi i den palliative fase kan for eksempel indeholde:

  • Indsats, der i videst muligt omfang letter aktivitetsudførsel og giver mulighed for hvile gennem aktivitet af berigende karakter
  • Fremme af egenomsorg gennem aktivitetstræning, vejledning og eventuelle hjælpemidler
  • Styrke mulighed for engagement og kulturel og kreativ udfoldelse med henblik på at skabe indhold og glæde i den resterende del af livet
  • Fremme muligheder for hensigtsmæssige hvilestillinger, liggestillinger og siddestillinger, som belaster personen mindst muligt og bidrager til restitution
  • Rådgive om indretning, der kan fremme personens funktion og trivsel i såvel behandlingsmiljø som i eget hjem
  • Supervisere og vejlede plejepersonale og pårørende i forhold til borgerens aktivitetsudfoldelse

Femårigt forskningsprojekt:

Aktivitet, kræft og livskvalitet i eget hjem

I 2012 bevilgede Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden syv millioner kroner til forskningsprojektet ”Aktivitet, Kræft og Livskvalitet i eget hjem” — AKT-projektet.

For projektledelsen står ergoterapeut og seniorforsker Karen La Cour, leder af Forskningsinitiativet for aktivitetsstudier og ergoterapi (FiA) på Syddansk Universitet i samarbejde med seniorforsker Åse Brandt, Socialstyrelsen. Eva Währens er i forbindelse med projektet ansat som post.doc. 

Forskningsprojektet løber over fem år. Det overordnede mål er at udvikle og afprøve et interventionsprogram, der kan medvirke til, at mennesker med en fremskreden kræftsygdom kan klare hverdagens aktiviteter bedst muligt og opnå større livskvalitet. 

Læs mere på cancer.dk/forskning/stottede-projekter/kraeftensbekaempelseogtrygfonden/

Kompetenceprofiler på vej

I forlængelse af Kræftplan III skal der udarbejdes kompetencebeskrivelser og anbefalinger for ergoterapeuter. 

Ergoterapeut og ph.d. Line Lindahl-Jacobsen fra Forskningsinitiativet for Aktivitetstudier (FiA) på Syddansk Universitet er tovholder på projektet, der netop er skudt i gang. Fire til fem ergoterapeuter skal sidde i en arbejdsgruppe, herunder repræsentanter fra klinisk praksis i både kommunalt og regionalt regi — samt en repræsentant fra grunduddannelsen. 

Formålet er at:

  • Udarbejde monofaglige kompetenceprofiler inden for den palliative indsats 
  • Definere og beskrive forskellige former for tværfagligt samarbejde i den palliative indsats på det basale og specialiserede niveau
  • Udarbejde forslag til indhold i grund-, efter- og videreuddannelse for fagprofessionelle i den palliative indsats 

Læs mere på dmcg.dk

Senest opdateret: 10. november 2016