Udskriv

Søg

Vigtigt at være selvhjulpen

Del på: 

76-årige Käte Helveg Kristensen har brystkræft med spredning til knoglerne og får lindrende kemobehandling. Men selvom behandlingen er lindrende og ikke helbredende, skal livet stadig leves med meningsfyldt indhold.

Käte Helveg Kristensen er gift og bor i eget hjem sammen med ægtefællen. Under en indlæggelse på onkologisk afdeling på hospitalet afdækker ergoterapeut Mette Falk Brekke gennem et interview den ældre kvindes behov for ergoterapeutisk behandling og genoptræning efter udskrivelse. 

Käte Helveg Kristensen har store bivirkninger af behandlingen, der blandt andet giver hende føleforstyrrelser i hænder og fødder. Det påvirker funktionsniveauet og giver problemer med alle aktiviteter, der kræver finmotorik. Generelt bliver hun hurtigt udmattet, så der er behov for at prioritere hendes ressourcer og have fokus på det, hun helst vil og har mest brug for i hverdagen.

Vil gerne tingene selv

Käte Helveg Kristensen fortæller, at hun derhjemme laver mad og vasker op — i samarbejde med sin mand. Hun fortæller også, at hun har en sød ægtefælle, der gerne vil hjælpe, men at hun så vidt muligt gerne vil gøre tingene selv. Køkkenaktiviteterne er vigtige for hende, ligesom det er vigtigt for hende at være så selvhjulpen som muligt, når det handler om at komme i bad og få tøj af og på.  

Små hjælpemidler kan gøre stor forskel

På baggrund af ergoterapeut Mette Falk Brekkes undersøgelse får hun blandt andet en badebænk, der skal hjælpe hende med at spare på kræfterne, når hun bliver udskrevet. Hun får også små hjælpemidler som for eksempel en knappelukker, en strømpepåtager og et særligt bestik. Alle hjælpemidler prøver hun af, mens hun stadig er indlagt. Efter udskrivelsen vil ergoterapeuten se hende ambulant for at følge op på, hvordan det går med hjælpemidlerne derhjemme og se på, om der er behov for flere.  

Under indlæggelsen taler Mette Falk Brekke også med Käte Helveg Kristensens mand om, hvad der skal til, for at hun kan udføre de aktiviteter, der er vigtige for hende —  med den energi, hun har til rådighed. 

 
Selvom behandlingen er lindrende og ikke helbredende, skal livet stadig leves.

Mette Falk Brekke
Mette Falk Brekke, ergoterapeut på onkologisk afdeling på Næstved Sygehus, kommer dagligt på sengeafdelingen, hvor hun i tæt samarbejde med det øvrige personale vurderer, om nyindlagte patienter har ergoterapeutiske behov. Hun undersøger, hvad de plejer at kunne, og hvilke aktiviteter der betyder mest for patienten. Det kan eksempelvis handle om at spise, komme i bad og få tøj af og på. Eller at kunne transportere sig til og fra steder, være social med andre, passe sin familie, arbejde og uddannelse eller mere kreative aktiviteter og fritidsliv.Målet med indsatsen er derfor at give dem hjælp til bedre at kunne mestre de daglige aktiviteter, der er vigtige for dem, så de får større livskvalitet. 

 

Senest opdateret: 10. november 2016