Udskriv

Søg

Den ergo­terapeutiske indsats i rehabiliteringen

Del på: 

Ergoterapi og rehabilitering for mennesker med kræft sigter primært på, at borgeren kan klare sig i eget hverdagsliv. Derfor tilrettelægges rehabiliteringsindsatsen med henblik på at udføre aktiviteter i de omgivelser, hvor borgeren lever sit daglige liv.

Den ergoterapeutiske indsats kan også foregå på sygehus og på dagcentre i kommunale træningscentre, men fokuserer altid på den enkeltes muligheder for at skabe mening og livsindhold gennem hverdagslivets aktiviteter. Indsatsen — hvori det tværfaglige samarbejde vægtes højt — tilrettelægges i samarbejde med det enkelte menneske og tager
udgangspunkt i både fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle behov.

Ergoterapeuten retter bl.a. fokus på:

  • Vilkår og muligheder i den nye situation
  • Mestring af livet med de udfordringer, som sygdom kan medføre
  • Hvad giver den enkelte energi — og hvad tapper energi?
  • At skabe balance imellem energi og krav — at prioritere ressourcer

Redskaberne til dette kan f.eks. være:

  • Træning af aktivitetsudførelse 
  • Afprøvning af nye veje og valg af kompenserende strategier — herunder afprøvning og etablering af hjælpemidler og boligændringer 
  • Fysisk træning
  • Samtaler
  • Undervisning og vejledning af personen med kræft, pårørende og hjælpepersonale
I forbindelse med en kræftsygdom kan de fysiske eller kognitive senfølger betyde, at almindelige dagligdags gøremål som indkøb, madlavning og rengøring virker helt uoverkommelige. Det samme kan gælde aktiviteter som familiefester og fritidsinteresser, der før var en naturlig del af hverdagen.  

 

Senest opdateret: 10. november 2016