Udskriv

Søg

Forord

Del på: 

Ergoterapi har til formål at sikre menneskers mulighed for at kunne deltage i og udføre aktiviteter, som giver mening i hverdagen.

Det gælder også, når der er tale om mennesker med fremskreden kræftsygdom eller mennesker, som lever i den sidste fase af livet. Her er det ergoterapeutiske fokus, at indhold i den resterende del af livet styrkes gennem aktivitet og udfoldelse.

Ergoterapeutforeningen mener, at alle mennesker med kræft — eller med senfølger efter kræftsygdom eller behandling — skal have mulighed for ergoterapeutisk vurdering af rehabiliteringsbehov. Det skal sikres gennem ergoterapi i individuelt tilrettelagte rehabiliteringsforløb.

Alle mennesker med kræft skal også sikres mulighed for vurdering af behov for palliativ indsats, og ergoterapeuter bør integreres i palliative teams.

Ergoterapeutforeningen 
September 2014

 
Både de kræftramte selv, deres pårørende og arbejdsgivere er ofte uforberedte på den kamp, der kan følge efter behandlingen. 
Men hverdagen kommer for manges vedkommende ikke ”bare” i gang igen, og det er her, ergoterapeuter med deres særlige fokus på aktiviteter kan gøre en forskel.  
Merete W. Bennedsen, ergoterapeut, Sundhedscenter Vejle

 

Senest opdateret: 10. november 2016