Udskriv

Søg

Tilbage efter stress

Del på: 

Signe blev deltidssygemeldt med stress og depression. På jobcentret i Viborg gav ergoterapeut Annette Sandvig hende værktøjerne til at håndtere de situationer, der førhen gav stress. Efter et halvt år kom Signe tilbage på fuld tid som lærer.

– Min depression er helt væk. Og det skyldes,  at stressen er væk. Jeg er blevet bedre til at for-mulere, hvad jeg har brug for i dagligdagen for at holde stressen på afstand. Og det er Annette, der har hjulpet mig i den proces, fordi hun har været med til at gøre mig bevidst om, hvad der stresser mig og har givet mig værktøjerne til at håndtere spidsbelastninger.

Signe fortæller om sine oplevelser, hvor hun fik hjælp af ergoterapeut Annette Sandvig.

Signe blev deltidssygemeldt med stress og depression. Efter en tid begyndte hun at undervise på nedsat tid på sin arbejdsplads – en skole i Viborg – og det var på det tidspunkt, at kommunen foreslog hende at tale med jobcentrets ergoterapeut, Annette Sandvig.

 
Det allervigtigste med min indsats med Signe var, at jeg hjalp hende med at synliggøre hendes adfærd.
Annette Sandvig, ergoterapeut

– Jeg var dybt forundret, da de foreslog det. For jeg troede kun, at ergoterapeuter arbejder med de fysiske sider af en sygemelding. Men jeg fandt hurtigt ud af, at Annette også kunne noget andet, og hendes fokus var ikke, at jeg skulle lave om på mig selv for at blive rask. Hvilket stod i modsætning til det, psykologen, jeg gik hos dengang, sagde. Annette snakkede i stedet meget mere lavpraktisk om, hvordan jeg bedst kunne tilrettelægge hverdagen og dermed tage de rette beslutninger, siger Signe.

Netop ordet lavpraktisk er et nøgleord for ergoterapeut Annette Sandvig, når hun møder sygemeldte borgere. Både når det handler om fysiske og om psykiske udfordringer i forbindelse med en arbejdsrehabilitering.

– Det er sjældent, at der er nogen, der er stressede i alle døgnets 24 timer. Der er oftest noget, man får energi fra, og noget, man kan på trods af, at man oplever stress. Det allervigtigste i min indsats med Signe var, at jeg hjalp hende med at synliggøre hendes adfærd. At finde ud af, hvad der fungerede, og hvad der ikke fungerede, siger Annette Sandvig.

Overskud til at sige fra

– ADL var min platform til at vurdere, hvornår Signe blev stresset, og hvornår hun trivedes. Den bevidstgørelse hjalp hende med at få de rette pro-portioner på sin situation. Jeg gav hende skriftlige hjemmeopgaver, hvor hun skulle have et helt lavpraktisk fokus på alle dagligdagssituationer som at købe ind og vaske tøj, samt se på de omgivelser, hun var i på arbejdspladsen, siger Annette Sandvig.

Den øgede opmærksomhed på, hvordan dagligdagen påvirkede Signe, gav hende efterhånden overskuddet til at sige fra, når hun kom i situationer, der stressede hende. Og gjorde hende bedre i stand til at prioritere det lystbetonede, hvor batterierne kunne blive ladet op.

– Der var mange, der havde meninger om årsagen til min sygemelding. Men Anette var i den proces den eneste, der forstod, hvad der var galt, og hvordan der kunne rettes op på det. I samtalerne med hende fik jeg fokus på, hvor vigtigt det er at beskæftige mig med de ting i min hverdag, der giver mening for mig. Og gør mig glad. Det lyder måske banalt, men det er svært at have det overblik selv, når man har et stort tankemylder, siger Signe.

Signe
Signe blev deltidssygemeldt med stress og depression. Da hun vendte tilbage til sin arbejdsplads på nedsat tid foreslog kommunen hende at tale med jobcentrets ergoterapeut. Ergoterapeuten hjalp Signe med at tilrettelægge hverdagen og tage de beslutninger, som fungerede for hende i praksis. Signe oplevede, at hun igen fik fokus på, hvad det var vigtigt for hende i hverdagen , og hun benytter fortsat de værktøjer, som ergoterapeuten gav hende i processen.

Det hele menneske 

Når Anette Sandvig har samtaler med borgere, der er sygemeldt på grund af stress, angst eller depression, er der en vigtig pointe i, at samtalerne ikke finder sted på arbejdspladsen, forklarer fastholdelsesergoterapeuten.

– Mange borgere kan ikke rumme at komme ud på arbejdspladsen, når de er sygemeldt. Så det er vigtigt, at man rent fysisk kan mødes på neutral grund på jobcentret, siger Annette Sandvig.

Se også video om arbejdsrehabilitering med Annette Sandvig

 

Under samtalerne spørger hun ind til andre områder end blot arbejdslivet.

– Ergoterapeuter er 100 procent skolet i at se det hele menneske med dets fysiske, psykiske og sociale ressourcer. Så jeg er også opmærksom på, hvordan fritidslivet og det personlige liv ser ud. Har borgerne for eksempel et netværk, eller er de ensomme? Signe var god, intellektuel og ærlig at arbejde sammen med, og hun tog hurtigt imod mine forslag og åbnede op for egen motivation og handling, som derfor skabte fremgang for hende, siger Annette Sandvig.

Tiltro til ergoterapeuten

Andre gange tager det længere tid for ergoterapeuten at nå ind til borgerens egen oplevelse af ressourcer, end det gjorde hos Signe. Men kollegerne på jobcentret har tiltro til Annette Sandvig, for det er altid på hendes eller de to ergoterapeutkollegers bord, sager om borgere, der har store problematikker omkring fastholdelse på det psykosociale område, ender. Fordi kollegerne har fået erfaring med, at sagerne trods dårlige odds ofte ender godt alligevel. Som det også gjorde for Signe.

– Jeg kan stadig mærke symptomerne på stress med det samme, når de dukker op. Men de samtaler, jeg har haft med Annette samt de værktøjer, hun har givet mig undervejs, har lært mig, at jeg har lov til at være den, jeg er i processen. Den erfaring har været vigtig for mig, siger Signe.

Ergoterapeuten
Annette Sandvig, ergoterapeut på jobcenteret i Aarhus Kommune. I den konkrete situation med Signe, hvor Annette Sandvig var ansat i Viborg Kommune, benyttede hun det ergoterapeutiske redskab ADL. Ud fra ADL-vurderingen kunne hun måle Signes aktivitetsniveau. ADL står for Almindelig Daglig Livsførelse, og ergoterapeuten vurderer de praktiske færdigheder, der er nødvendige for, at man kan klare sig i hverdagen. Det er nødvendigt at se det hele menneske og være opmærksom også på fritidslivet og det personlige liv i forhold til fastholdelsesproblematikken til arbejdsmarkedet. Med sin ergoterapeutiske faglighed var Annette i stand til at vurdere og beskrive Signes fysiske, psykiske og sociale ressourcer.

 

Senest opdateret: 10. november 2016