Udskriv

Søg

Redskaber

Del på: 

Ergoterapeuter benytter sig af en række test-redskaber for at vurdere borgerens aktivitetsformåen.

COPM - (Canadian Occupational Performance Measure)

Er et redskab til at måle borgerens egen opfattelse af sine problemer i forbindelse med aktivitetsudøvelse. COPM er også et redskab til at måle borgerens opfattelse af ændringer i aktivitetsudøvelsen over tid. Den udføres som et semistruktureret interview, som det tager en erfaren ergoterapeut ca. 20-30 minutter at udføre. Etf's medlemmer har adgang til COPM på dansk, når de er logget ind på Etf.dk.

Læs mere på www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/copm

AMPS - (Assessment of Motor and Process Skills)

Er et observationsredskab, som måler kvaliteten af borgerens motoriske udførelse af aktivi-teter. Resultatet af testen kan afgøre både hvor svære aktiviteter, personen kan klare og om personens aktivitetsudførelse forandres over tid, eksempelvis før og efter en rehabilite-ringsperiode.

Læs mere på www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/amps

ESI - (Evaluation of Social Interaction)

Er designet til at måle kvaliteten af en borgers sociale interaktion udført i naturlige omgivelser, mens borgeren er engageret i daglige opgaver sammen med andre. ESI er udviklet, så det kan anvendes til både børn og voksne og er ikke diagnose-relateret.

WEIS - (Work Environment Impact Scale)

Er et semistruktureret interview og vurderingsskema. Det er udarbejdet til at identificere omgivelsesmæssige faktorer, som kan fremme en succesfuld arbejdsoplevelse for borgere med fysiske og psykosociale funktionsnedsættelser. Redskabet er anvendeligt i samarbejde med borgere, der oplever vanskeligheder med at varetage en jobfunktion eller hvis arbejdsliv er blevet ændret som følge af eksempelvis sygdom.

Læs mere på www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/weis

WRI - (Worker Role Interview) 

Er et semistruktureret interviewredskab, der er udarbejdet til at vurdere psykosociale og omgivelsesmæssige faktorers betydning for en borgers mulighed for at vende tilbage til arbejde.

Læs mere på www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/wri

Flere redskaber

Etf har samlet en oversigt over fagets relevante redskaber på Etf.dk under Kvalitet og evidens
Senest opdateret: 10. november 2016