Udskriv

Søg

I gang efter en diskusprolaps

Del på: 

Louise Bloch Kærby blev sygemeldt med rygsmerter fra en diskusprolaps. Hun blev henvist til RegionsRygCentret i Silkeborg, hvor ergoterapeut Karina Ruby koordinerede arbejdsrehabiliteringen. Tre måneder senere begyndte Louise Bloch Kærby på deltid, og hun arbejder nu igen 30 timer om ugen.

– Da jeg blev sygemeldt, kunne jeg hverken gå eller stå. En måned efter blev jeg sendt til rygcentret, hvor jeg mødte Karina. Og for første gang oplevede jeg, at der var én, der for alvor spurgte ind til mine smerter. Hun tog sig tid til at samle hele min sygehistorie med ryggen, som havde stået på i årevis. Da jeg gik derfra tænkte jeg, at nu var jeg blevet hørt, siger Louise Bloch Kærby, som i dag er tilbage som pædagog i en børnehave.

Ergoterapeut Karina Ruby er ansat på Regionshospitalet Silkeborg i RegionsRygcentret i afdelingen Forskningsenhed for Sygemeldte, som yder en tværfaglig indsats for sygemeldte rygpatienter. Hun blev koordinator for Louise Bloch Kærby og var bindeleddet imellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland, som har et nært samarbejde på beskæftigelsesområdet.

– Min opgave som ergoterapeut er at binde det helbredsmæssige sammen med det beskæftigelsesmæssige for den sygemeldte borger. Jeg analyserede Louises sygdomsforløb og så på, hvordan hendes arbejdsplads kunne indrettes, så hun kunne komme tilbage på jobbet, i det tempo genoptræningen tillod det, siger Karina Ruby.

Louise Bloch Kærby
Louise havde været sygemeldt med rygsmerter fra en diskusprolaps. Under sin sygemelding havde Louise Bloch Kærby tilknyttet en ergoterapeut som bindeled mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland. Formålet var at få Louise rehabiliteret til at vende tilbage til arbejdet med de hjælpemidler til rådighed, som hun grundet sine rygsmerter havde brug for i det daglige arbejde som børnehavepædagog. Hun er nu tilbage på deltid i sit pædagogjob i en børnehave efter en tre måneder lang sygemelding.

Råd til at lette hverdagen

Da Louise Bloch Kærby tre måneder efter sygemeldingen var klar til at begynde på deltid – i første omgang seks timer om ugen – tilbød ergoterapeuten at komme ud i børnehaven, hvor Louise Bloch Kærby arbejder. Sammen skulle de finde ud af, hvilke hjælpemidler der skulle anskaffes, og hvilke rutiner den 40-årige pædagog skulle ændre på for at skåne ryggen så meget som muligt.

– Jeg observerede blandt andet, hvordan hun sad, når hun skulle hjælpe børnene med at få flyverdragten på, hvordan hun arbejdede med dem ude på legepladsen, og hvilke opgaver hun måtte sige fra overfor, siger Karina Ruby.

Og besøget kastede en række råd af sig, som Louise Bloch Kærby hurtigt kunne bruge til at lette hverdagen med mange små aktive unger omkring sig.

– Det var de helt lavpraktiske ting, Karina havde et godt blik for. Som at få børnene op at stå på bænken, når jeg skulle binde deres snørebånd, og at få hjulpet dem hensigtsmæssigt ned fra legetårnet. Det betyder meget, når man har ondt, så det var nemt for mig at tage rådene til mig, siger Louise Bloch Kærby.

Mindst lige så vigtigt ved besøget var den stol, som Karina Ruby foreslog pædagogen at bruge på arbejdspladsen. En stol, som kommunen efterfølgende bevilgede som et fastholdelsestiltag.

– Hvis ikke den stol var der, kunne jeg ikke arbejde. Det er alfa omega, at jeg har en ergonomisk korrekt stol med et stærkt, blødt sæde, som kan indstilles på flere måder. For jeg har stadig smerter, men som det ser ud lige nu, får vi det til at fungere ved hjælp af Karinas råd, forklarer Louise Bloch Kærby.

De følgende måneder tog ergoterapeut Karina Ruby flere samtaler med Louise Bloch Kærby for at støtte op om genoptræningen og vejlede hende i, hvor hurtigt hun kunne lægge flere timer på sin arbejdsuge.

Realistiske mål

– Nogle gange skulle jeg få Louise til at holde igen, andre gange skulle jeg presse lidt på. 

Oftest kunne hun lægge to timer mere til timetallet hver fjortende dag. Men generelt er det svært for en sygemeldt borger selv at have overblikket over træningen og vide, hvornår man er klar til at arbejde flere timer uden at risikere tilbagefald, siger Karina Ruby.

Derudover var hun med til rundbordssamtaler med arbejdsgiveren, sagsbehandleren fra kommunen og Louise Bloch Kærby selv. Da hun var tovholder på det individuelt tilrettelagte patientforløb og dagligt er tæt på både speciallæge og fysioterapeut, var det naturligt, at Karina Ruby gav sine vurderinger videre til de andre parter.

– En arbejdsgiver og en sagsbehandler kan selvfølgelig være i tvivl om, hvad der er bedst for Louise. Så jeg kunne forklare, at det var realistisk, at hun kunne komme tilbage i arbejde, selvom hun måske på det tidspunkt havde stærke smerter. Og forklare, at hun derfor ikke behøvede omskoling indtil videre.

Louise Bloch Kærby var glad for, at hun valgte at tage ergoterapeuten med til samtalen som bisidder.

Ikke i tvivl om indsatsen

– Selvom jeg havde min leders opbakning, er der jo regler, der skal overholdes. Jeg kunne have valgt at tage en med fra min fagforening. Men vedkommende ville ikke vide, hvor endepunktet for min sygemelding var, siger Louise Bloch Kærby.

Så selvom hun i sin tid undrede sig over, hvad en ergoterapeut kunne bruges til, da hun første gang mødte Karina Ruby, er hun i dag ikke i tvivl om betydningen af indsatsen.

– Jeg er virkelig glad for at have haft Karina som koordinator, fordi hun har haft det store overblik. Og jeg har også snakket med hende om, hvordan familielivet blev påvirket af mine rygproblemer. Det betyder, at jeg undervejs har haft et liv, der har fungeret, uden at jeg skulle bruge masser af kræfter på dårlig samvittighed over for familie og arbejdsgiver. Jeg arbejder igen 30 timer om ugen. Det kunne jeg ikke, hvis ikke Karina havde været der til at holde styr på processen, siger Louise Bloch Kærby.

Ergoterapeuten
Karina Ruby, ergoterapeut i Norddjurs Kommune, tidligere RegionsRygCentret, Forskningsenheden for Sygemeldte i Silkeborg. Hendes opgave som ergoterapeut er at binde det helbredsmæssige sammen med det beskæftigelsesmæssige for den sygemeldte borger. Karina Ruby analyserede Louises sygdomsforløb og vurderede, hvordan arbejdspladsen kunne indrettes, så Louise igen kunne komme tilbage på jobbet i det tempo, genoptræningen tillod det. Som ergoterapeut deltog Karina i samtaler med arbejdsgiveren, sagsbehandleren fra kommunen og Louise. Da Karina var tovholder på det individuelt tilrettelagte patientforløb og dagligt er tæt på både speciallæge og fysioterapeut, var det naturligt, at hun også fungerede som bindeled til de andre fagligheder, der var inde over Louises sygemelding.

 

Senest opdateret: 9. november 2016