Udskriv

Søg

Hjælp til pleje og omsorg

Del på: 

Jeg ønsker, at følgende inddrages i min pleje 
(f.eks. pårørende, en anden person der skal høres ved vigtige beslutninger):

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Jeg vil gerne selv have indflydelse på den pleje, jeg tilbydes 
(f.eks. tidspunkt, hvor jeg får hjælp, hvem jeg helst vil hjælpes af):

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Tilbud, som vil jeg gerne vil være en del af 
(f.eks. træning, opfordring til kulturelle aktiviteter):

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Behandlingsformer, som jeg er kritisk overfor  eller ikke vil modtage 
(f.eks. blodtransfusion, transplantationer):

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Mine erfaringer med behandling og sygdom 
(f.eks. operationer, genoptræning, medicin):

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Senest opdateret: 10. november 2016