Udskriv

Søg

Forord

Del på: 

Det er en politisk målsætning, at flere børn med særlige behov skal inkluderes i den al- mindelige folkeskole. Målet er, at 96 pct. af alle børn skal have almindelig undervisning, hvilket betyder, at omkring 10.000 børn skal flyttes eller begynde i en almindelig folke- skole fra 2015.

Ergoterapeuter kan bidrage med løsninger på nogle af de udfordringer, som lærere og pædagoger møder, når flere børn og unge skal inkluderes.

Hvordan gør ergoterapi en forskel for børn og unge? Det kommer vi med fem helt konkrete bud på i denne publikation, hvor du kan læse om fem børn og unge med mere eller mindre synlige handicaps, der alle ved hjælp af ergoterapeutisk træning, udred- ning og vejledning har fået en bedre hverdag og er blevet i almindelig børnehave eller folkeskole.

Du kan bl.a. møde Carl Emil på 4 år, der havde en uhensigtsmæssig udadreagerende adfærd i børnehaven, hvorfor de andre børn ikke ville lege med ham. Men ved hjælp af ergoterapeutisk vejledning til pædagoger og forældre har tilpasninger i omgivelserne gjort, at han kan mestre sin hverdag bedre og dermed kan forblive i sin børnehave.

Ergoterapeuter arbejder med børn og unge, der har problemer med hverdagsaktivi- teter, så som at tage tøj på, skrive på computer, sidde stille på stolen i skolen eller indgå i sociale relationer med andre børn.

Det er ergoterapeutiske kerneopgaver at undersøge, forebygge, behandle og kom- pensere disse aktivitetsproblemer. Det er målet at skabe sammenhæng mellem barn, aktiviteter og omgivelser med henblik på at muliggøre og fremme deltagelse og aktivi- teter i hverdagslivet i skole, børnehave, fritidsaktiviteter og hjemme.

Ergoterapeutforeningen Maj 2014

Senest opdateret: 11. maj 2015